Bilimsel Program

16 Mart 2019, Cumartesi
08:45 - 09:00 Açılış: Nur Yüceyar, Cem Çallı
Açılış Konuşması: Hüsnü Efendi, Turgut Tali
09.00 - 10:45 Oturum I: MS Tanısına Klinik ve Radyolojik Yaklaşım

Oturum Başkanları: Murat Terzi, Ömer Kitiş
09:00 - 09:30 MS Klinik Spektrumu: MS Tanısı için Klinik Rehber
Sibel Canbaz Kabay
09:30 - 10:00 MS Tanı ve İzleminde Standardize MRG Protokolleri ve Optimizasyon
Utku Şenol
10:00 - 10:45 MS'de Radyolojik Tanısal Zorluklar: Nörolog ve Radyolog Gözü İle
Nur Yüceyar, Cem Çallı
10:45 - 11:15 Kahve Arası & Poster Gözden Geçirme

Poster Oturumu Başkanları: Yaşar Zorlu; Muhteşem Gedizlioğlu
11:15 - 12:45 Oturum II: MS Tanısında MRG' nin Yeri

Oturum Başkanları: Turgut Tali, Aksel Siva
11:15 - 11:45 Multiple Sklerozda Radyolojik İzole Sendromdan Progresif MS' e Uzanan Evrim Süreçleri
Aksel Siva
11:45 - 12:15 MS' de Yeni Tanı Kriterleri ve Sonrası: Kanıta Dayalı Gözden Geçirme
Tarek Yousry
12:15 - 12:45 MS'de Nöroinflamasyon ve Nörodejenerasyonun Gösterilmesinde İleri MRG Teknikleri
Tarek Yousry
12:45 - 13:45 Öğle Yemeği
13:45 - 14:45 Oturum III MS Klinik İzleminde MRG' nin Yeri

Oturum Başkanları: Ömer Faruk Turan, Serhan Sevim
13:45 - 14:15 MS Tedavi Monitorizasyonunda MRG ve Günlük Pratikte Karşılaştığımız Sorunlar
Rana Karabudak
14:15 - 14:45 MS'de Erken ve Geç Dönemde Gri Madde Tutulumu: Klinik Radyolojik Korelasyon
Hüsnü Efendi
14:45 - 16:15 Oturum IV: NMO Spektrum Hastalıklarında, diğer Antikor Aracılı Gliopatilerde ve Çocukluk Çağı MS'de Klinik Radyolojik Özellikler

Oturum Başkanları: Egemen İdiman, Ayşe Altıntaş
14:45 - 15:15 Anti- MOG and AQP Antikor İlişkili Nöromyelitis Optika Spektrum Hastalıklarında Klinik Özellikler
Ayşe Sağduyu Kocaman
15:15 - 15:45 MOG and AQP Antikor ilişkili Nöromyelitis Optika Spektrum Hastalıklarında Radyolojik Özellikler
Özlem Alkan
15:45 - 16:15 Çocukluk Çağı MS ve ADEM Tanısı Aşamasında ve İzlemde Radyolojik Özellikler
Özgül Ekmekçi
16:15 - 16:45 Kahve Arası ve Poster Gözden Geçirme

Poster Oturumu Başkanları: Yaşar Zorlu; Muhteşem Gedizlioğlu
16:45 - 17:45

Oturum V: MS Ayırıcı Tanısında MRG

Oturum Başkanları: Figen Tokuçoğlu, Yeşim Beckmann
16:45 - 17:15 MS Ayırıcı Tanısında Spinal Görüntüleme
Mehmet Yörübulut
17:15 - 17:45 MS Ayırıcı Tanısında Vaskülitler, Ak Maddenin İskemik Değişikliği
Fazıl Gelal
17:45 - 18:45

Oturum VI: En Son ve En İlgi Çekecek Oturum:
Olgularla MS Taklitçileri - Tuzaklar & İpuçları

Oturum Başkanları : Hatice Mavioğlu, Nefati Kıylıoğlu
17:45 - 18:45 Hangi Olgularda Hangi Klinik ve Radyolojik Bulgularda Bir Kere Daha Düşündük?
Uğur Uygunoğlu, Cenk Eraslan
18:45 - 19:15 Akılcı İlaç Kullanımı
Rasim Tuncel
19:15 - 19:20 Kapanış : Genel Değerlendirme, Bir Sonraki Çalıştay İçin Önerilerin Alınması
Nur Yüceyar, Cem Çallı

Multiple Skleroz Tanı ve İzleminde Klinik Radyolojik Yaklaşım Çalıştayı © 2019