Ana Konular

 • MS TANISINDA MRG’ NİN YERİ
 • MS TANISINDA ÇEKİM PROTOKOLLERİ VE OPTİMİZASYON
 • MS RADYOLOJİK TANISINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
 • RIS’DEN PROGRESİF MS’E KLİNİK-RADYOLOJİK YOLCULUK
 • MS TEDAVİ OPTİMİZASYONUNDA MRG’IN YERİ
 • MS ERKEN VE İLERİ DÖNEMDE GRİ CEVHER TUTULUMU
 • NMO SPEKTRUM HASTALIKLARINDA VE MOG İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA KLİNİK NÖRORADYOLOJİK ÖZELLİKLER
 • MS AYIRICI TANISINDA SPİNAL MRG ÖZELLİKLERİ
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI DEMYELİNİZAN HASTALIKLARINDA VE ADEM’DE NÖRORADYOLOJİK ÖZELLİKLER
 • VASKÜLİTLER, AK MADDENİN İSKEMİK DEĞİŞİKLİKLERİ
 • MS TAKLİTÇİLERİ

Multiple Skleroz Tanı ve İzleminde Klinik Radyolojik Yaklaşım Çalıştayı © 2019